تدریس عشق
 
اشعار عرفانی

هر چه کنی بکن مکـن ترک من ای نگار من

هر چه بری ببر مبــر سنگــدلـی به کار مـن

هرچه کشی بکش مکش باده ببزم مدعی

هر چه خوری بخور مخور خـون دل فگار من

هــر چـه دهـی بده مده زلف بباد ای صنـم

هــر چـــی نهــی بنه منه دام برهگذار مـن

هـــر چـــه بــُری ببــر مبـر رشتـه الفت مرا

هر چه کنــی بکــن مکـــن خــانه اختیار من

هرچه هلی بهل مهل پرده ز روی چون پری

هــر چـــه دری بـــدر مـــدر پـرده اعتبار من

هــر چـــه روی بــرو مرو راه خلاف دوستی

هـــر چــه زنــی بزن مـزن طعنه بروزگار من

هرچه کشی بکش مکش صیدحرم که نیست خوش

هر چه شوی بشو مشو تشنه بخون زار من

شوریده شیرازی


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ توسط شوریده دل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ